شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ندعوبحسين العبرات.... وتجيب نداءناالايات.... يا الله ياالله ياالله
*ميثم*
92/9/14
انشالله همسفر ....... تقديم به اقاي سلماني ...
*آذرخش*
انشالله
:'( ..
ساعت ویکتوریا
خليل سعيدي
رتبه 94
2 برگزیده
1393 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top