شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *وقتي تنها مـــــــــيشوي .. بدان خدا همه را بيرون کرده تا با تو تنها باشد*
*ري را
لايکــــــــ@};-
اولين باره کسي بهم ميگه لايگ....» دي
*ري را
:) :)
لايکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براي بار دوم:)
(در مشاوره به اين ديدگاه ميگن: قاب گيري مجدد)
تنکــــــــــــــــــــــــــيو فور all
@};-
ساعت ویکتوریا
خليل سعيدي
90 امتیاز
2 برگزیده
1399 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top