شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *وقتي تنها مـــــــــيشوي .. بدان خدا همه را بيرون کرده تا با تو تنها باشد*
*ري را
لايکــــــــ@};-
اولين باره کسي بهم ميگه لايگ....» دي
*ري را
:) :)
لايکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براي بار دوم:)
(در مشاوره به اين ديدگاه ميگن: قاب گيري مجدد)
تنکــــــــــــــــــــــــــيو فور all
@};-
درب کنسرو بازکن برقی
خليل سعيدي
91 امتیاز
2 برگزیده
1392 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top