شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ * چند روزي بود خبري از فرشته سمت راستم نداشتم....* *امارشو که گرفتم ديدم رفته کمک فرشته سمت چپي* *علت را که پرسيدم.... گفت: بيچاره خسته شداز بس برات نوشت*
اينم شد زندگي::)
کسي ميگفت مدتهاشانه چپم سنگين شده بود دکتر هم افاقه نکرد رزش هم همين طور بفکرم رسيد نکند بارگناه دارد اذيتم ميکند تصميم گرفتم گناهاني را ککه انجام ميدادم تکرار نکنم راستش کارم را باروزه نماز آغاز کردم حالا مدتهاست که شانه چپم خوب شده بايد هواسم باشه باصلوات برمحمد وآل محمد شيدا بانو
جالب بود.. ممنونم.... نکته جالبي را اشاره فرموديد.
ايمان
سلام داداش جان ...خيلي مخلصيم:)
سبحان.
*دلِ خوش*
ايمان
سلام داداش جان ...خيلي مخلصيم:)
سلام بر برادر خودم... اقايي ..... خلوص از شماست واقعا....:)
@};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
خليل سعيدي
91 امتیاز
2 برگزیده
1392 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top