شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين مردان ... وقتي در چراگاه شيطان مشغول خدمت به شياطين هستند کمترين جرمشان *ســـــربريدن* است.. اما همين که گرفتار ميشوند ... *اينگونه اند....* حتي از مردانگي خود هم مي گذرند..وه که چه قوم زبوني هستند...
پديده -2
وه که چه قوم زبوني هستند...
سلام برادر سعيدي عزيز شما کم پيدا شديد يا من توفيق درک دوستان قديمي پارسي بلاگي رو از دست دادم؟ ديدم فيد زديد خيلي خوشحال شدم
سلام جناب ناظمي عزيز... اره والله ما کم سعادتيم بزرگوار... البته منم کم ميام گرامي .... احوال شما؟؟؟ روز/ار بر ئفق مراد مي چرخد انشالله؟
mp3 player شوکر
خليل سعيدي
رتبه 94
2 برگزیده
1393 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top