شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *شايد درست فکر نکرده باشم... اما اگر واقعا هدف از هدفمندي يارانه ها اصلاح الگوي مصرف است ايا اين طرخ با فرهنگ اسلامي ما همخواني دارد؟؟ اگر بحث کاهش مصرف است// اگر بحث کمک به ايندگان است // اگر مسله حفظ سرمايه ملي است... با فضيلتهايي همچون اکرام وکرامت وکمک به همنوع ورسيدگي به امور افراد بي بضاعت ودر کل انسان دوستي چه کار بايد کردپس؟؟؟*
ايا در اينده با اين وضع تورم افسار کسيخته ايا جايي براي ابراز عواطف برادري .همدردي با ديگران خواهد گذاشت..؟؟ ايا... و.... ؟؟؟
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
خليل سعيدي
90 امتیاز
2 برگزیده
1399 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top