شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *شايد درست فکر نکرده باشم... اما اگر واقعا هدف از هدفمندي يارانه ها اصلاح الگوي مصرف است ايا اين طرخ با فرهنگ اسلامي ما همخواني دارد؟؟ اگر بحث کاهش مصرف است// اگر بحث کمک به ايندگان است // اگر مسله حفظ سرمايه ملي است... با فضيلتهايي همچون اکرام وکرامت وکمک به همنوع ورسيدگي به امور افراد بي بضاعت ودر کل انسان دوستي چه کار بايد کردپس؟؟؟*
ايا در اينده با اين وضع تورم افسار کسيخته ايا جايي براي ابراز عواطف برادري .همدردي با ديگران خواهد گذاشت..؟؟ ايا... و.... ؟؟؟
درب کنسرو بازکن برقی
خليل سعيدي
رتبه 92
2 برگزیده
1391 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top